потвърди

Какво е Corroborar:

Потвърждаването е пряк преходен глагол, който означава да се удостоверява, доказва или потвърждава нещо или нещо.

Терминът е широко използван в правни, статистически или научни текстове . Пример: "данните подкрепят одобрението на присъдата", "свидетелят потвърждава разследванията" или "информацията потвърждава изследването".

Думата corroborate може да се използва и в смисъл на получаване на сила, правене на нещо или някой силен, устойчив; засилен. Пример : "здравословната диета подкрепя за по-добро качество на живот".

На английски език думата corroborate е преведена на потвърждение . Пример: Свидетелят потвърди разказаната от жертвата история. / Свидетелят потвърди разказаната от жертвата история.

Синоними на corroborar

  • да се ободри
  • докаже,
  • за потвърждение
  • за укрепване
  • увеличаване
  • удостоверявам