живописен

Какво е живописно:

Pitoresco е прилагателно на португалския език и определя какво е ексцентрично, необичайно или интересно . Нещо, което привлича вниманието към неговата особеност и уникалност, както и способността да забавлява, забавлява или забавлява поради своята собствена и различна същност.

Живописното е неразривно свързано с изкуството, било то пластмаса, кино, театър или литература. Живописният стил присъства като нещо, което датира от необичайното, любопитно или дори странното.

На английски, думата живописен може да бъде преведена по живописен начин .

Живописни и възвишени

В областта на пластичните изкуства, например, живописното се характеризира и представя от известността на нередностите и несъвършенствата на произведението. Те са необичайни, ексцентрични и различни аспекти, които съставляват живописната работа.

Възвишеното се конфигурира като ново понятие за естетическо съвършенство, свързано с реда и красотата. Идеята за съвършенство и чувствителност на природата, надминаваща всички сетива на човешкото същество, може да се счита за характерна черта на възвишеното изкуство.

Синоними на pitoresco

  • отличителен
  • забавен
  • необикновен
  • интересен
  • изобразителен
  • живописен
  • занимателен
  • типичен

Вижте също:

  • изкуство
  • романтизъм