макроцитоза

Какво е Макроцитоза:

Макроцитозата е увеличаване на размера на червените кръвни клетки или еритроцитите, които са червените кръвни клетки. Когато тези клетки имат увеличен диаметър, те се наричат макроцитни еритроцити.

В CBC, средният корпускуларен обем ( VCM ) се използва за обозначаване на средния обем на червените кръвни клетки и се използва за улесняване на наблюдението на размера на еритроцитите и за диагностициране на анемия .

Макроцитозата се характеризира, когато RBCs имат диаметри, които повишават MCV над 100 FL . Сред основните му причини са дефицит на витамин В12, фолиева киселина или пушене.

Хомогенна макроцитоза

Ако VCM е висок и RDW ( Разпределение на червените клетки ) е нормално, се характеризира хомогенната макроцитоза.

Хетерогенна макроцитоза

Ако VCM е висок и RDW ( Разпределение на червените клетки ) също е висок, настъпва хетерогенна макроцитоза.

RDW ( Width на разпространението на червените клетки ) показва разликата в размера между еритроцитите и представлява разпределението на повърхностите на тези клетки.