мечтая

Какво е Onírico:

Onírico е мъжко прилагателно на португалския език и е свързано или споменава мечтите, фантазиите и това, което не принадлежи на призива "реален свят".

Думата има свой етимологичен произход от гръцки óneiros, което буквално означава "мечта".

Така наречените мечти-сънища се появяват, когато индивидът е в състояние на безсъзнание, или поради механични причини (алкохолни, наркотизирани или с халюцинации от патологично състояние) или естествени, като например по време на сън или екстремна физическа и / или умствена умора.

Казва се, че човек живее в един мечтаем свят, когато изглежда, че е "откъснат" от "реалността", характеризиращ се като въображаем и / или творчески индивид.

Синоними за onírico

  • sonial
  • мечтател
  • с богато въображение
  • творчески

Сънуващо мислене

Мечтаното мислене е израз, използван в манифестите на Фройд и изучаването на сънищата.

Фройд казва, че една подобна на сън мисъл е подобна на будната мисъл (когато сме будни), но с разликата да бъдем на командването на нашето подсъзнание. С други думи, сънищата биха били случайни "мисли" на човешкото подсъзнание.