многословен

Какво е Prolixo:

Prolixo е прилагателно, което означава много дълъг, обширен или отнемащ време . Използва се, когато някой говори или пише дълго, с прекомерна употреба на думи.

Антонимът на многословието е кратък или лаконичен, т.е. изразява много с намален брой думи.

Prolixo е човекът, който държи на дълъг дискурс, с излишни обяснения и се простира дълго, което прави речта скучна и досадна. Ех: Дългият реч на политиката сложи край на проблема с безсънието в публиката.

На английски, wordy се превежда от думата wordy или verbose . Ex: Неговият шеф е много ядосан, защото му е многословен / подробен доклад. / Вашият шеф беше много разстроен от вашия дългосрочен доклад.

Prolixo се използва и за това, което е представено в излишък, в изобилие, както в изреченията:

Вятърът, идващ от планината, е дълъг.

Имам много раздразнителна душа и използвам няколко думи. (Clarice Lispector)

Завистта, която съкращава или потиска комплиментите, винаги е прецизна и критична в критиките и цензурата. (Maques de Marica)