Хронична болест

Какво е хронично заболяване:

Хроничното заболяване е заболяване, което продължава за период, по-дълъг от шест месеца и не се разрешава за кратко време.

Примери за хронични заболявания са: диабет, болест на Алцхаймер, хипертония, астма, СПИН, автоимунни заболявания и др. При деца астмата е най-честата хронична болест.

Хроничните заболявания придружават индивида по време на относително време на живота му, а в много случаи няма лечение, само периодично лечение, като по този начин се превръща в утежняващ фактор за благосъстоянието и качеството на живота на индивида.

Въпреки че хронично заболяване не е спешно, то може да бъде изключително сериозно при някои респираторни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и др.

В някои случаи хроничните заболявания са асимптоматични (носителят няма симптоми), но когато се проявят, гърчовете могат да бъдат интензивни, болезнени и много неудобни.

Като цяло, хроничните заболявания не могат да бъдат разрешени само с едно лекарство, те изискват по-големи лечения, като инфекциозни заболявания или болести като СПИН, Алцхаймер и др.