Tertulia

Какво е Тертулия:

Тертулия е женствено съществително и означава събиране на семейство или приятели . Тя може да се класифицира и като колектив от интимни хора, събрани за същата цел .

Обикновено tertúlias имат артистична и дидактична конотация, като пространство за творчество и философска дискусия.

В южната част на Бразилия, tertúlias са известни с моменти на празнуване и укрепване на южния регионализъм.

Музикалните и певчески фестивали също формират тертулите, които могат да бъдат организирани и провеждани в училища, читалища или в изолирана семейна група.

Освен това в училищата тертлиите имат голямо значение за развитието на художествения и критичен смисъл на индивида чрез игрални дейности.

Литературни асоциации или пространства за дискусии за поетични книги, фиктивни или не-литературни, също могат да се считат за tertulias. В този случай дискусията би била по-малка литературна група (с по-малко участници), отколкото литературна академия или литературна аркадия.

Най-често срещаните третични синоними са: заседания, събрания и пленарни заседания.