кръщение

Какво е кръщението:

Кръщението е името на ритуала на пречистване и посвещение, който се практикува в различни религии, особено в християнството. Думата кръщение също е свързана с акта на даване на име на някого.

В католическата църква кръщението се практикува в повечето случаи при новородени, нещо, което започва през третия век. Той се счита за първото тайнство, където главата на детето се мокри три пъти.

В протестантството или в евангелските църкви кръщението се среща в по-възрастните хора, изисквайки съвест да изповядва вяра, заявявайки, че се сбогуват с "стария живот", умирайки за лоши навици. След това, когато човекът се появи, той се издига, когато Исус се възкреси, като започва нов живот.

Терминът " огнено кръщение " показва започването на някого във въоръжен конфликт, първият път на бойното поле. Пример: Втората световна война беше моето огън кръщение и краката ми не са спрели да треперят от този момент.

Често се прави кръщението на обекти като кораби или камбани, като им се дава име, така че те да започнат да се използват. В конкретния случай на кораби, често се разбива бутилка шампанско срещу корпуса на кораба.

Водно кръщение

Изразът "водно кръщение" се отнася до действието на човек, който публично заявява своята вяра в Исус, което показва тяхната готовност да бъдат послушни на Бога през живота си.

След идването на Исус, актът на потапяне по време на кръщението е намек за смъртта и погребението на Исус и актът на възникване е свързан с неговото възкресение.

Кръщение в Святия Дух

Кръщението в Святия Дух е събитие в живота на един християнин, в който човек получава помазанието на Святия Дух и е снабден с дарби, които му позволяват да отдаде слава на Бога чрез изобилен живот.

Някои църкви не вярват в кръщението на Святия Дух, докато други не са съгласни с времето, когато се случва кръщението в Святия Дух. Докато някои твърдят, че това става автоматично, когато човек приеме Исус като Господ и Спасител, други твърдят, че това може да се случи по-късно.

Различните вероизповедания имат различни идеи за кръщението в Святия Дух. Например, някои деноминации не вярват в дара на езиците, докато други вярват, че говоренето на езици доказва, че човек е бил кръстен в Святия Дух.

Кръщението на Исус

Едно от най-известните кръщения на всички времена е кръщението на Исус Христос, извършено от Йоан Кръстител в река Йордан. В този случай Библията съобщава, че Божият глас е бил чут от присъстващите хора и Святият Дух слезе върху Исус под формата на гълъб.

Кръщение от кръв

Кръщението с кръв се случва, когато някой умре заради вярата си, тоест, те са мъченик. Някои мислители вярваха, че ако някой кръст не умре заради вярата си, тя е спасена дори без да бъде кръстена. Това беше много противоречива тема в Католическата църква.