цивилизация

Какво е цивилизация:

Цивилизацията е набор от характерни черти на социалния, политическия, икономическия и културния живот на дадена страна или регион . Това е актът или ефектът на цивилизовано (ако), т. Е. Да станеш граждански, учтив, цивилизован.

Цивилизацията е състоянието на социалната култура, характеризиращо се с относителен напредък в областта на науката, религията, политиката, изкуствата, средствата за изразяване, икономическите и научните техники и степента на усъвършенстване на обичаите.

Цивилизациите се формират през различни епохи и се изучават чрез анализ и интерпретация на историци, които използват остатъци, оставени от човека, сред които археологически останки, паметници, традиции и писмени документи, които са от основно значение за познаването на историята на цивилизация.

Според холандския историк Йохан Хюингеа (1872-1945) е възможно да се види само съществуването на една цивилизация, когато са изпълнени три основни изисквания:

1 - известна степен на владеене на физическата природа чрез добри научни и индустриални техники.

2 - необходим баланс между този технически прогрес и тази сфера на човека над физическата природа и съответния морален напредък и господството на човека над собствената му духовна природа.

3 - съществуването на общ идеал, като характеристика на духовната характеристика на една епоха или на един народ.