неяснота

Какво е неяснота:

Двусмислеността е качеството или състоянието на това, което е двусмислено, т.е. какво може да има повече от едно значение или значение .

Неопределеността може да представлява усещане за нерешителност, колебание, неточност, несигурност и неопределеност.

Пример: " Не знам дали харесвам студа или топлината ". - Не знам дали ще отида или ще остана .

Двусмислеността може да бъде в думи, фрази, изрази или пълни изречения. Той е напълно приложим в текстове на литературно, поетично или хумористично съдържание, но трябва да се избягва в научни или журналистически текстове, например.

Двусмислието е също и съществително, което нарича липсата на яснота в израз. Пример: " Петър каза на приятеля си, че е пристигнал ." (Кой е пристигнал? Педро или приятел?).

Лексикална и структурна неяснота

Нееднозначен израз или текст може да се представи по два начина: структурна неяснота и лексикална неяснота.

Структурните причини предизвикват двусмислие поради позицията на думите в изявление, пораждащо неразбиране на неговото значение.

Пример: " Мобилният телефон е станал велик съюзник на човека, но човекът не винаги изпълнява всичките си задачи ."

Думите "това" и "неговото" могат да се отнасят както за мобилния телефон, така и за човека, което затруднява директното тълкуване на фразата и причиняването на неяснота.

Лексичната неяснота е, когато дадена дума приема две или повече значения, като например при многозначност.

Пример: " Момчето помоли сервитьора за чиния ."

В горния пример думата "чиния" може да се отнася до обекта, в който се поставя храната, или до вида храна.

Двусмисленост или амфибология

В граматиката, двусмислието или амфибологията това е двойно значение, причинено от лошото изграждане на изречението.

Функцията на двусмислието е да предложи различни значения за едно и също послание. Това е фигура на речта и конструкция.

Въпреки че функционира като стилистичен ресурс, неяснотата може да бъде и езикова зависимост, която произтича от лошото поставяне на думата в изречението. В този случай той компрометира значението на изречението.

Примери:

- Мери яде сладко и сестра си . (Мария изяде сладка и сестра си).

- Убиха прасето на чичо ми . (Убиха свинята, която беше чичо ми).

- Пазачът спря заподозрения в къщата му . (В чиято къща: охраната или заподозреният?).

Двусмисленост и многозначност

Фактът, че дадена дума има много значения, също се нарича многозначност.

Думата "свещ", например, може да се отнася за свещ с лодка, восъчна свещ (която служи за осветяване), или може да бъде спрежението на глагола велар, което означава "да бъдете бдителни".

Научете повече за значението на многозначността и 6 Примери за неяснота.