вакантно място

Какво е вакантно място:

Ваканцията е женско съществително, което се отнася до това, което се появява или е станало незаето, т.е. това, което не е заето или изпълнено. Например: процент на ваканционните жилища - това е съотношението на обема на наличните имоти към общия съществуващ обем.

Вакантното място е и времето, през което работата или работата не са заети или запълнени. "Ваканция" е израз на френски, което означава свободно място, свободно място, вакантно място, свободно работно място.

Правна свободна длъжност

В правната област свободната длъжност е държавата на наследствените активи (тази, чиито наследници все още не са известни), които след изтичане на законовия срок са поставени под арест, попечителство и администриране на квестор, докато наследниците се появят и ако отговарят на изискванията или декларират, с решение на свободното място.

Свободното наследство е наследственото наследство, което става част от наследството на държавата, след изтичането на юридическия термин и потвърждаването на не-появата на наследници, е така нареченото неясно наследство.

Vacatio Legis

Това е правен израз, от латински произход, който означава „свободно място на закона“, който съответства на периода между датата на публикуване на закона и началото на неговата валидност. Този период, който варира с около четиридесет и пет дни, дава възможност за усвояване на новия закон, докато старият закон остава валиден.