равноотстоящ

Какво е равностойно:

На еднакво разстояние е това, което има еднакво разстояние.

Когато математическият проблем например казва, че има две равностойни точки от трета точка, които казват, че двете точки имат еднакво разстояние от третата.

Тоест, ако точка 01 е на 30 см от точка 03, а точка 01 и точка 02 са на еднакво разстояние, точка 02 също е на 30 см от точка 03. \ t Това се нарича еквидистативност между две точки.

Думата равноотдалечена се формира от две латински думи: aequus, което означава равен, и distantis, което е далечно. Което съответства на еднакво разстояние.

То може да бъде свързано и с еквивалентния португалски термин. Еднакво разстояние е еквивалентно на същото разстояние. Двете думи представят произхода на латинското aequus .

Думата еквидистантна е прилагателно на два рода, т.е. то е същото, ако се използва за допълване на женско или мъжко съществително същество.

В географията думата еквидистантна често се използва и за равенство между градовете или регионите.

Пример: Бразилия и Флорианополис са на еднакво разстояние от Рио де Жанейро.

Синоними на Equidistante

  • среден
  • паралелен
  • централен