радост

Какво означава Glee:

Glee е английска съществителност, която означава радост, радост, радост, веселие .

Това е дума, свързана с демонстрации на задоволство и може да бъде синоним на веселие. Ex: Когато вкараха гол, всички вдигнаха ръце с радост.

Glee е и вид музика, която се създава за три или повече гласа, която има слабо развита хармония и обикновено се пее капела . Този стил се появява през седемнадесети век в Англия, но придобива все по-голяма популярност през осемнадесети век. Има " радостни клубове " или радостни клубове, които са своеобразен хор, където хората пеят този музикален стил.

На английски, думата glee може да бъде синоним на squint също е алтернативен начин за обозначаване на страбизъм. Тя може да се използва и като глагол, описващ акта на гледане на някого или нещо по заплашителен или арогантен начин, с частично затворени очи.

Glee е и името на музикалната серия на Fox, която представя съществуването на училищен хор, озаглавен New Directions, който участва в музикални конкурси. Обсъждат се спорни въпроси като тийнейджърска бременност, тормоз и др.