кич

Какво е кич:

Кич е съществително, произхождащо от немски, което описва нещо с лош вкус в областта на естетиката. Тя е създадена, за да се хареса на популярния вкус .

Като нещо с лошо качество, често кич работата е сантиментална или сензационна. Verskitchen, думата на немски език, която произвежда този термин, обозначава имитация на измами на произведения на изкуството.

Някои примери за кич обекти са бибелос, пълнени животни и др. В популярния смисъл думата кич има пейоративно значение и може да се преведе като reles, tacky или tacky .

Тази дума започна да се използва около 1870, тя е била използвана за описание на обекти, които са модерни, но които са направени без стилистична строгост. Кич има високо възприемане на обществеността, на масовата култура, която приема пасивно това съдържание, без критичен манталитет.

Този стил е свързан с художествени, социални и културни стереотипи и замества елементи на фолклора. Кичът също е въпрос на относителност, защото понятието за добро или лошо е относително. Така че това, което е кич за някои, не е за другите.