фетишизъм

Какво е фетишизъм:

Фетишизмът е поклонение или поклонение на фетиши, които са обекти, на които се приписва свръхестествена сила и които могат да бъдат анимирани или неодушевени, създадени от човека или използвани в естествената му форма.

Фетишизмът е култа към определени обекти, които са формирали убеждение, че те са свързани с духове или светци, или с тези, които са свързани с магия и които идват да ги представляват символично.

Фетишизмът в образния смисъл е поклонението на някой, на когото човек има сляпо посвещение, действието на почитане на човек, това е болезнено възхищение, което се основава на пълното подчинение, т.е.

В областта на психопатологията, фетишизмът е перверзия, която се състои в това да не обичаме човека, а част от тялото или обект на неговото използване. Например: фетиш за крак, фетиш за определени дрехи и др.