неясен

Какво е неясно:

Неясното е прилагателно, което означава тъмнина, липса на светлина, яснота, която не представлява осветление.

В зависимост от контекста, неясното може да има няколко други значения:

1 - Неясното може да квалифицира нещо тъмно, ужасно, мрачно, неперспективно, мрачно, тревожно. Пример: Поведението на младия мъж подбужда тъмно бъдеще, обвит в тъмнина.

2 - Неясното, в преносен смисъл, е нещо трудно за разбиране, объркващо, озадачаващо, за да се дешифрира, нещо, което не е ясно видимо или заявено. (тъмна страна).

3 - Неясно е и нещо неизвестно, игнорирано, скрито, че няма информация или не се откроява.

4 - Неясното е нещо, което не е дефинирано, неясно, объркващо, неразличимо.

5 - Непознатият все още означава нещо просто, просто, смирено, на скромно социално състояние, без благородство.