сбит

Какво е кратък:

Резюме означава кратко, кондензирано, кондензирано, сбито, което е изразено в компактна, синтезирана форма.

Краткото е прилагателно, което характеризира това, което е написано или казано с няколко думи, накратко. Например: кратък текст, кратка реч, кратка реч, кратки правила и т.н.

Едър текст е този, който е представен на сбит, обобщен начин, излагайки съществените и лесно разбираеми идеи, отхвърляйки всичко, което е второстепенно, но е в състояние да предаде цялата информация, към която е била предложена.

Да бъдеш сбит е да използваш ключовите думи, които водят директно до целта на посланието ти и да ги подреждаш според тяхната значимост. Не е да се използват жаргон или фрази, които малко хора ще разберат и ще избегнат повтарянето на информацията, която само ще удължи обяснението им.