Значение на черния цвят

Какво означава черен цвят:

Черният цвят се състои от тъмния цвят на целия спектър от цветове и символизира уважение, смърт, изолация, страх, самота .

Черният цвят може да се получи чрез смесване на трите основни цвята: червено (магента), жълто и синьо (циан).

За някои хора черният цвят се класифицира като липса на цвят, докато за други това е липсата на светлина . Цветът съществува благодарение на светлината, а веществото е черно, защото абсорбира всички дължини на вълната на слънчевия спектър.

Цветният черен цвят също означава тъга и благоговение и по тази причина хората, които са в траур, често носят черни дрехи, като преобладаващ цвят в много западни погребения.

Освен това може да означава и елегантност, достойнство, лукс и изтънченост . Много често се срещат хора, облечени в черно на гала-събития, защото черните дрехи могат да бъдат знак за клас.

Цветовете могат да предизвикат различни усещания, които често се използват в рекламата. В този случай, когато цветният черен цвят е свързан с фирма или марка, той показва благородство и предава чувството за сериозност .

Черното оцветяване означава, че има абсорбция на всички цветове на светлинното излъчване. Така черният цвят абсорбира слънчевата радиация . Поради тази причина, ако носим черни дрехи на слънчев ден и топлина, усещането за топлина ще бъде по-голямо.

На английски, черният цвят се превежда като " черен ". Ех: Не можех да видя лицето му, защото носеше черна маска. Не можех да видя лицето му, защото носеше черна маска.

Има и предразсъдъци и убеждения, свързани с черния цвят, например, че черната котка е знак за случайност.

Думата черна идва от латинския термин pressus, който се отнася до акта на компресия. Това означава, че в черен цвят има няколко компресирани пигмента.

В различните цветови координатни системи черният цвят е представен като # 000000 (в шестнадесетичната система), като 0, 0, 0 (в RGB), 0, 0%, 0% (в HSB) и 0, 0, 0, 100 (не CMYK).