възражение

Какво е възражение:

Възражението означава оспорване, опозиция, реплика, пречка . Това е онова, което се противопоставя на себе си, което е точно обратното.

Възражението е женствено съществително. От латинското "възражение". Това е актът или ефектът на "възражението", противопоставянето, оспорването, опровергаването.

"Да възразиш" е да се противопоставиш на някакъв факт, да се противопоставиш на обратния начин, да твърдиш противоречива причина, е да създадеш пречка.

Оспорването е да се направи пречка, да се противопостави, да се опровергае, да се опровергаят аргументите на противника, като се изтъкнат убедителни доказателства, да се представят доказателства, които разрушават претенция.

Възражението е отговор, отговор на оспорването на иск или защита на кауза. Това е впечатляващ отговор на една поговорка или писмен вид, това е аргумент, с който се опроверга друг аргумент.