Ел Шадай

Какво е Ел Шадай:

Ел Шадай или Ел Шадай е едно от еврейските имена за Бога, което означава Всемогъщият Бог .

Обозначението Ел Шадай е само едно от имената, които споменават Божията сила, която е по-всеобхватна от Елохим, която показва силата на Бога като Създател. Ел Шадай посочва една сила по-общо, заявявайки, че няма нищо невъзможно за Бога.

Произходът на този термин е много дискутирана тема и няма консенсус. Някои автори твърдят, че това име произхожда от думата "Шадад", което означава да доминираш или да унищожиш. Така Шадай класифицира всемогъщия Бог, способен да доминира и унищожава. Въпреки това, някои автори твърдят, че този термин може да означава "Бог на планината", позоваване на свещената планина на Месопотамия.