лоялност

Какво е Лоялност:

Лоялността е женствено съществително, което означава качеството на някой, който е лоялен . Тя е синоним на вярност, отдаденост и искреност .

Тази дума произхожда от термина legalis, който на латински се отнася до понятието за право. Първоначално тази дума означаваше някой, на когото можеше да се има доверие и който изпълни законовите си задължения, т.е. някой, който не се провали с ангажиментите си, показвайки отговорност, честност, честност и почтеност.

Лоялен човек е човек, който е верен и отдаден и винаги спазва обещанията си. Ех: Най-добрият ми приятел е най-добрият пример за лоялност.

Лоялност и лоялност

В повечето случаи лоялността и лоялността са синоними. Някои автори обаче твърдят, че лоялността и верността са различни понятия, което показва, че лоялността е част от лоялността. По този начин те също така твърдят, че е възможно да бъдат верни и не лоялни.

Много хора вярват, че лоялността съответства на емоционалната зрялост, а вярността е плод на желанието да се следват установените традиции и норми. Лоялността е въпрос на морал и е една от основите за здравословна връзка между двама или повече хора.