наклон

Какво е Наклон:

Наклонът е наклонен терен, който служи за подпомагане и стабилност на земята в близост до плато .

Известни също като хълмове, склонове или рампи, склоновете могат да бъдат с естествен произход, т. Е. Създадени от природата или изкуствени, когато са направени от хора.

За да може наклонът да осигури задоволителна стабилност, неговият наклон трябва да бъде най-много 45º. По-голям брой не се препоръчва, тъй като той може да компрометира структурата на платото, причинявайки го да се срине.

Според дължината на склона все пак е препоръчително да се конструират контурни линии, които имат функцията да избягват ерозии, причинени от дъжд, например. Друга характерна особеност на изкуствените склонове е наличието на растителност, която служи за линията на склоновете, като по този начин почвата получава по-голяма стабилност.

Както се казва, естественият наклон обикновено се формира от силите на природата (дъжд, вятър, слънце и други геоложки действия).

Континентален склон

Тя се състои от стръмния склон, който се намира под океаните и разделя континенталния шелф от континенталния подножието (известен още като "континентален край").

Континенталният склон обикновено съответства на батипелагичната зона, слой, който се простира между 1000 и 4000 метра под повърхността на океана.

Научете повече за значението на континенталния шелф.