безпогрешен

Какво е безупречно:

Безупречен е прилагателен от два пола, който описва човек, който не може да греши . Той е синоним на безупречен, непорочен и съвършен .

Лице или обект, считано за безупречно, няма грешки или неуспехи, тоест е непогрешимо и достигнало нивото на съвършенство. Ex: Никой не е имал какво да каже срещу него, защото той е безупречен човек.

На английски, думата безупречна се превежда като безупречна . Ex: Той е направил безупречна работа като президент на НПО. „Беше безупречна работа като президент на НПО.

Безбожието е качеството на човек, който не може да греши. Тя е част от християнското учение, което показва, че Исус, като Бог и Човек, не е бил в състояние да съгреши. В католическото учение това също е атрибут на Мария, защото тя не е била повлияна от първоначалния грях.