SIC

Какво е SIC:

Sic е латинско наречие, което на португалски означава " по този начин ", "по този начин", "по този начин " " точно така " и " така ".

Думата "sic" е написана в скоби, след дума или фраза, от трета страна, когато те представят някаква грешка в начина, по който са написани, или които изглеждат странни, но това е начина, по който авторът е написал.

Sic се използва в няколко страни и има една и съща цел, т.е. да покаже на читателя, че е "точно така", че думата или фразата е написана от автора.

За да покаже на читателя, че дори да знае, че оригиналния текст е грешен, или звучи странно, той може да бъде транскрибиран, последван скоро след това от думата (sic). Когато една и съща грешка се повтаря в няколко цитата на даден текст, тя се използва (sic passim), винаги в скоби, което означава (така е навсякъде).

В академичния свят глаголът "sychar" вече се е появил, за да покаже, че ще или няма да извърши наблюдението с думата (sic). Пример: Нямам куража да назовем този важен автор.

Латинската фраза "Sancter Pater, sic transit glory mundi" (Святият Отец, по този начин предава славата на света) бе обявена до 1963 г., три пъти, в притежание на нов папа.