Да одобря

Какво е Homologar:

Да се подкрепи е да се потвърдят, легитимират или одобрят, от съдебен или административен орган, определени конкретни действия, за да могат те да произведат своето правно действие. Хомологирането официално признава нещо.

Хомологът е преходен глагол, който се свързва по същия начин, както глагола да падне. Да се ​​хомологира означава да се установи валидно изречение от някакъв процес, е приемането на искане.

Одобряването на прекратяването на трудовия договор е процес, в който трябва да присъства компетентният съюз, който ще ръководи и изяснява служителя и работодателя относно спазването на закона, уреждащ оставката.

Да одобри конкурса е да го направи валиден, от администрацията на същия, след като се провери неговата законност.

Одобряването на чуждестранна присъда е акт, който трябва да се произнесе от Върховния съд (STJ), след като се одобри приложимостта на чуждестранна присъда на националната територия и се провери дали тя отговаря на всички законови изисквания.