грешка

Какво е погрешно схващане:

Погрешното схващане е мъжко съществително, което означава грешка, измама, изтичане и недоразумение .

Пример: " Показанието на служителя е било недоразумение. Това означава, че индикацията е грешка, грешка, погрешно схващане."

Думата "двусмисленост" също е прилагателно, когато се използва за позоваване на това, което е съмнително, объркващо, двусмислено, тоест, което се поддава на повече от едно тълкуване.

Пример: "Той написа текст, пълен с погрешни схващания . "

Без остър акцент, думата "двусмислена" е показателна за глагола equivocar, което означава да се предизвика грешка, да се подхлъзне.

Пример: "Греша, когато казвам, че е искрен . "

В областта на логиката погрешното схващане е дума, която има повече от едно значение. Това е словесна софистика, която се състои в даване на различни значения на една дума в рамките на една и съща аргументация.

Пример: "Четири и две са шест, така че четири са шест и две е шест".

Научете повече за значението на софизма.

Синоними на equivícoco

  • некоректност;
  • грешка;
  • измама;
  • съмнителен;
  • съмнително;
  • нееднозначен
  • подвеждаща;
  • на грешка;
  • недоразумение;
  • игра на думи.