комуна

Какво е община:

Община, в по-широк смисъл, означава местна общност, градска или селска, с относителна административна автономия, община . От френски, " комуна ".

В Бразилия терминът "комуна" е популярна форма, използвана за позоваване на комунизма, социална доктрина, която защитава принципа на икономическата организация, в която средствата за производство стават обществена собственост.

В Китай "народните общини" са били независими общности, създадени от китайската революция, свободни да се грижат за своите интереси, като малък град.

В Италия общината е основна единица на териториалната организация, еквивалентна на община в Бразилия.

В тесен смисъл терминът комуна се отнася до две революционни правителства: тази на Френската революция, между 1792 и 1794 г., буржоазно движение, наречено Първа комуна, и на революционната власт, инсталирана в Париж през 1871 г., след движение на пролетариата, наречено Втора Парижска комуна.

Комуна през Средновековието

В организацията на средновековното общество община е селище, което се еманципира от феодализма и представлява, под формата на корпорации или други сдружения, слоя на занаятчии и търговци, гарантиращи външна защита, вътрешна стабилност и редица обществени услуги. Общините постепенно станаха градове.