инцидент

Какво е инцидент:

Инцидентът е това, което се случва, какво се случва, какво се случва . Това е прилагателно от два рода, произхождащо от латинския термин "инцидент", което означава да се хвърли върху него, да се влезе в него. Например инцидентен данък, инцидентна светлина.

Инцидентът също е съществително мъжко, то е случайно обстоятелство, приключение, неудобен епизод. Пример: дипломатически инцидент.

В областта на граматиката инцидентът е допълнителното изречение, което се свързва със местоимение спрямо една от думите на основното изречение, за да завърши своето значение. Например: Той плаче, защото всички плачеха.

<Previous Next>

В правната област процедурният инцидент са спомагателните въпроси, които възникват в хода на основното търсене. Те се предлагат по време на главното производство и трябва да бъдат преценени преди основното решение.