обхващащ

Какво е изчерпателно:

Всеобхватно означава какво включва, какво включва, какво включва . Това е дума, използвана за описване на нещо, което има широка област, която се простира в много посоки.

Цялостното е прилагателно, което се отнася до нещо, което е широко, обширно, обширно, включващо много аспекти в контекста.

Например:

Цялостна енергийна система;

Подробен доклад за финансовите разходи;

Цялостен метод за изследване;

Цялостна политика в областта на образованието;

Цялостни програми за оценка;

Подробна информация за курсовете.

Изразът на латински произход, strito sensu, което означава строг смисъл - който не включва разширяване или аналогия, е обратното на всеобхватното.