ефикасен

Какво е ефективно:

Ефективното е това, което дава добри резултати, е ефективно, има ефективност.

На английски, думата умения се използва за обозначаване на способността да се постигне дадена цел бързо и ефективно, с компетентност.

Да бъдеш ефективна е начинът да се направи всяка дейност по-бърза, да се стремим да рационализираме всички използвани процеси и да достигнем целта в най-кратък срок.

Осъществяването на ефективна дейност е също да се стреми да оптимизира всички използвани средства, в търсене на оптимални постижения.

Една компания може да стане по-ефективна, като използва Съвместното предприятие, което е обединение на две или повече компании за определен период от време, които търсят обмен на опит между тях или консорциум, за да подобрят печалбите си.

За да изпратите бързо и ефикасно съобщение, SMS ( Short Message Service ) е услуга за кратки съобщения чрез мобилния телефон.