бланка

Какво е бланка:

Бланката е част от визуалната идентичност на промоцията и идентификацията на компания, институция, асоциация и други либерални професионалисти.

Той се състои от дизайна на хартията, където се отпечатват важни документи, свързани с компанията или институцията.

Терминът бланка се извлича от бланка, дума, която може да означава синоним на "марка", "знака" или "знак".

Използването на бланки дава достоверност на документа, както и промоционален инструмент за компанията или институцията, която я е произвела.

Като правило бланката включва логото на компанията, както и адреса, телефонния ви номер, имейл адреса и друга информация, която се счита за подходяща, като социални мрежи.

Не само бизнес групите и правителствените институции използват бланки като инструмент за изграждане на своята визуална идентичност. Индивидите, които предоставят услуги по независим начин, също често създават бланки с цел да популяризират и да дадат доверие на техния имидж.

Цветовете, шрифтовете, изображенията и други детайли на бланката ще варират в зависимост от визуалната идентичност и концепцията, предварително дефинирани от всяка компания.

Обикновено бланките се правят от професионалисти, които работят с графичен дизайн или реклама.

Вижте също значението на Лого.