източник

Какво е произход:

Произходът е отправна точка, началото на всеки факт се е случило . Всичко в природата има своя произход, своето начало. Като пример ние подчертаваме произхода на един нов живот, който започва в зиготата - клетка, образувана от срещата на двете гамети (мъжки и женски).

Когато един факт има своя съмнителен произход, се казва, че той е апокрифен, т.е. Например, документ, който няма своя известен произход, се счита за апокрифен.

Произходът е също естествеността, родината, произходът, мястото, където се раждат хората, може да бъде градът, държавата или регионът.

Произходът се отнася и за прадедите, за предците, за поколенията, предшестващи сегашното поколение.

Произходът също показва причината, претекста, мотива на някакво събитие или някакъв проблем.