безкраен

Какво е Timeless:

Безвременен е прилагателно, използвано за квалифициране на нещо или някой, който не е засегнат от изтичането на времето, тоест е част от всяко време или време. Един от синонимите на безвремието е вечен .

По отношение на етимологията безвременната дума се формира от префикса а, който означава "без", а латинският термин temporalis означава нещо, "отнасящо се до времето".

В много случаи, това прилагателно се използва за класифициране на облекло или декорация, което означава, че това е нещо, което никога не излиза от стила. Антонимът на безвремието е временен, временен .

Терминът „ вечна любов” разкрива уникална любов (понякога наричана вечна), която не може да бъде оформена в понятието за време, т.е. не принадлежи на настоящето, миналото или бъдещето.

По отношение на лингвистиката и граматиката прилагателното е безкраен глагол, който не посочва времето. Вербалните форми, считани за вечни, са настоящите индикативни, инфинитивните и императивните. Пример: Луната се върти около земята.

Виж също и значението на Временното.