доминантен

Какво е мощен:

Prepotente е прилагателно на два рода, произхождащи от латинските praepotens, което означава много мощен и влиятелен човек, който злоупотребява със своята власт и власт .

Арогантността е характерна черта на много тирани и деспоти на абсолютистки режими, които обикновено използват силата си, за да потискат хората под техния авторитет.

Обикновен човек често се класифицира и като арогантно, защото се счита за по-висш от другите, като ги третира неуважително. Антонимът на предпоттен може да бъде благосклонен (в случай на човек, който има власт, но не го злоупотребява) или незначителен (в случай на човек без власт).

На английски, думата "хвалебност" се превежда като предпоставка и има същото значение, с разликата, че на английски, предпотентът не означава злоупотреба с власт. Ех: Беше много трудна работа за такъв преобладаващ човек. Беше много трудно да се работи за един арогантен човек като него.