Индустриална безопасност

Какво представлява индустриалната безопасност:

Индустриалната безопасност или безопасност на работното място е набор от мерки за безопасност и предотвратяване на злополуки, използвани в промишлеността за защита на здравето на работниците .

Понастоящем има няколко закона, които посочват задължението за спазване на стандартите за безопасност на работното място, за да се намали възникването на трудови злополуки.

Важна област в индустриалната безопасност е обучението и обучението на работниците, така че те да знаят как да действат в случай на произшествия или катастрофи.

Концепцията за хигиена е тясно свързана и с индустриалната безопасност, тъй като тя изразява поведение, което може да защити благосъстоянието и здравето на служителите. В отрасли, където работниците са в контакт с токсични материали или вещества, е важно да има хигиенни мерки за защита на работниците, както и да се избегне замърсяване на околната среда.

Системите за индустриална безопасност са съставени от специфично оборудване, някои от които се използват за сигнализиране, идентифициране на забранено или задължително поведение, с информация за някои забранени или потенциално опасни зони (например изолационни ленти). Има също и предпазно и превантивно оборудване, което трябва да се използва от работниците, като каски, очила, ръкавици, маски или респиратори, престилки, колани и др. В допълнение, има някои съоръжения, които са задължителни, но трябва да се използват само в случай на злополуки, като пожарогасители, в случай на пожар.

В промишленото производство, дори ако нивото на безопасност е много високо, не е възможно напълно да се намали вероятността от произшествие. Независимо от това, индустриалната безопасност намалява вероятността от трудови злополуки и подготвя служителите да действат по подходящ начин, когато възникнат.