възмутителен

Какво е скандално:

Скандално е прилагателно, което класифицира нещо или някой, който обижда, обижда, предизвика или атакува нечие достойнство .

Скандално съответства на глагола outrajar и изобличението на съществителното и е синоним на възмутени, унизителни и вредни. Тази дума произхожда от архаичното френско възмущение, което означава „да надминем границите ”.

Известно е, че един скандален човек използва обиден език, който осквернява и атакува морала на други хора, като наранява техните принципи. Скандално проявление е израз на неуважение и противоречи на нормите на здравия разум, причинявайки престъпления в засегнатите лица. Ех: Публиката беше недоверчива и мълчалива, защото никога в живота си не беше чувала толкова възмутителна реч.