аксиома

Какво е Аксиома:

Аксиомите са универсално валидни неоспорими истини, често използвани като принципи при конструирането на теория или като основа за аргументация.

Думата аксиома произтича от гръцките аксиоси, чието значение е достойно или валидно. В много контексти аксиомата е синоним на постулат, закон или принцип.

Прочетете повече за значението на постулата.

Аксиоматичната система е набор от аксиоми, които дефинират дадена теория и представляват най-простите истини, от които се демонстрират новите резултати от тази теория.

Аксиоматичните системи играят важна роля в точните науки, а именно математиката и физиката, а резултатите се демонстрират в многобройните теории на тези науки, обикновено обозначавани с теореми или закони. Сред различните аксиоми на математиката и физиката, принципите на Евклид в класическата геометрия, аксиомите на Пеано в аритметиката, законите на Нютон в класическата механика и постулатите на Айнщайн в теорията на относителността са придобили известност.

Аксиоматичните системи съществуват в няколко други науки. Например, в Теорията на комуникацията, Пол Вацлавик и колегите представиха аксиомите на комуникацията, където те определят поведенческите ефекти на човешката комуникация.