Пълномощно

Какво е снабдяване:

Придобиването на власт е способността на дадено лице или население да придобива материални блага .

Тези, които могат да придобият (което не означава, че придобиват), имат по-висока стойност в стоките за същия период от време.

Покупателната способност е свързана с паричния доход на лицето и / или населението. Но лицето, което придобива определена стойност в стоки с непарични средства, като например замяна на тези стоки за услуга, има толкова покупателна способност, колкото и друга, която ги е придобила с пари.

В икономиката има т.нар. Паритет на покупателната способност (PPA) или Паритет на покупателната способност (PPP), който е метод за изчисляване на покупателната способност между две страни.

ЗОП измерва каква конкретна валута може да се купува в международен план, тъй като стоките и услугите имат различни цени от една страна в друга.

Този метод обвързва покупателната способност на конкретно лице със стойността на живота на мястото, ако заплатата е достатъчна, за да може лицето да купи всичко, което иска и т.н.

Паритетът на покупателната способност е важен, тъй като сравнението на брутния вътрешен продукт (БВП) в обща валута не описва точно разликите в материалния просперитет, а ЗОП отчита разликите в доходите и разликите в разходите за живот.

Виж също значението на придобиването и социалното възнесение.