безпристрастен

Какво е безпристрастно:

Безпристрастността е двуполова прилагателна, която описва лице или организация, която не е частична, означава някой праведен, праведен, справедлив или неутрален .

Безпристрастността е съществен въпрос в правосъдието . В случай на съдебен процес, подсъдимият има право да бъде съден безпристрастно, т. Е. Не е нито предубеден, нито облагодетелстван поради външни обстоятелства. Принципът на безпристрастността на съдията служи за утвърждаване на процес, така че правосъдието да бъде извършено. Следователно безпристрастният съдия не показва предпочитания към никоя от страните, е над тях и изпълнява функцията си обективно и справедливо.

Безпристрастността е характеристика, която се отнася до различни области на живота и може да бъде проверена във всяко лице или институция, която упражнява сила или влияние. Журналист трябва да напише истински и актуални новини, които са от обществен интерес, с ясно определени редакторски критерии и по безпристрастен начин.

Да бъдеш безпристрастен е свързано с достойнството, което означава равно третиране на няколко лица или справедливото разделение на стоките. Ex: Родителите ми никога не са били безпристрастни. Остави всичките си притежания на брат ми.