метонимия

Какво е метонимия:

Метонимията е заместването на една дума с друга, когато има връзка на чувствената близост, която позволява този обмен. Пример: Стадионът аплодира играча.

Метонимията е фигура на речта, която произтича от необходимостта на говорителя или писателя да постави по-силен акцент върху комуникацията .

Замяната на една дума за друга се извършва главно по следните начини:

  1. Авторът на творбата : прочетете Machado de Assis.
  2. Причината за ефекта, или обратното: живеят от работа.
  3. Изобретателят на изобретението : купи Ford.
  4. Бетонът от абстракцията или обратното: да имаш добра глава (интелигентност).
  5. Част за цялото, или обратното: пет глави добитък.
  6. Родът по видове : сезонът на розите.
  7. В единствено число от множеството : пристигат дъждове.
  8. Това, което се определя от неопределеното : да се задават хиляди въпроси.
  9. Индивидът по клас : да бъде класов Христос.

Метонимията не трябва да се бърка с метафората, която се основава на процес на асоцииране на идеи, сходство и психическо сравнение. Пример: Този човек е звяр.