Сладко и кисело

Какво е Горчиво:

Bittersweet е прилагателно от два рода, използвани за описване на нещо, което има едновременно горчив и сладък или кисел и сладък вкус. Някои синоними могат да бъдат кисел, кисел и сладък и кисел .

Тази дума се формира от аглутинация, като свързване на агро + сладко. Частта "агри" се отнася до думата акър и произлиза от латинския термин acer, което означава "кисел" или "кисел".

Bittersweet е често срещана дума в света на готвенето и има няколко рецепти и сосове с това наименование. Bittersweet може също да бъде атрибут на някои плодове, като например ябълки.

В преносен смисъл, горчиво може да означава нещо, което едновременно е приятно и неприятно, нещо, което е смесица от удоволствие и горчивина. Например: Последната ни целувка имаше горчиво сладък вкус.