обнадеждаващ

Какво е насърчаване:

Да се ​​насърчава е преходен глагол, който означава да се оживи, да се насърчи, да се възбуди, да се стимулира.

Актът за насърчаване на човек е да даде стимул, стимул за този човек да изпълни определена задача. Насърчаването може да бъде свързано и с концепцията за мотивация. Когато една компания иска да постигне някаква конкретна цел, тя често насърчава своите служители. Този стимул може да бъде морален или дори финансов.

Насърчаването също може да бъде начин да се подтикне някой да направи нещо, като го ограби и разкрие за какво е способен. Когато човек се насърчава, той действа усърдно и често се вълнува.

На английски, глаголът за насърчаване може да бъде преведен от думите насърчаване, подбуждане или стимулиране . Например: Ако искате той да направи това, трябва да намерите начин да го насърчите . - Ако искаш да го направи, трябва да намериш начин да го насърчиш.

В интернет има няколко уебсайта с фрази и снимки, които се насърчават, които се споделят с цел да се насърчат хората, които се нуждаят от нея.