пейоративен

Какво е болезнено:

Пейоратив е прилагателно, което описва дума или идея, която има неприятно, унизително и обидно значение. Самият глагол pejorar на португалски означава да се обезценява или унижава .

Произхождащ от латинското наименование pejorare (което означава влошаване или по-лошо) , думата pejorative класифицира думи, които се използват за унижение, обида или опетняване на нечий образ. Дума, която има пейоративни конотации, е обидна, унизителна и обидна.

Що се отнася до правилния начин на писане на думата, много хора имат съмнения и пишат лъжливи или измамнически. Тези две думи обаче са погрешни, защото не се намират в речника.

Преводът на думата pejorative на английски е пейоративен и също се отнася до термини, използвани за обида и порицаване на нещо или някой. Оценяващи и допълващи са примери за антоними на думата пейоратив.

Думите baranga, piriguete и sucker са пейоративни термини, защото са обиди към човек.