тънък

Какво е Ténue:

Ténue е прилагателно от два рода, произхождащи от латинския термин tenuis, което означава тънък, деликатен, крехък, слаб или фин .

Тази дума служи също така за квалифициране на нещо, което има малка дебелина или плътност, или нещо, което има малка стойност или значение. Често използвана в преносен смисъл, слабата дума означава нещо с малко съпротивление или краткотрайно, например слабата нишка на живота.

Гладка линия

Терминът фина линия служи за описване на връзката на близостта между две понятия. Има тънка линия между любов и омраза. В този пример терминът фина линия означава, че много малко пространство разделя любовта от омразата.

Опетнена линия е и песен на бразилската певица Мария Гаду, включена в албума Mais uma Página .