рационализиране

Какво е ускоряване:

Streamline е преходен и прономинален глагол, който описва действието за правене на нещо по-бързо, подвижно, динамично или ефективно . Някои синоними за ускоряване са агилитарни и разплетени .

Думата expedite идва от гъвкавото прилагателно, което от своя страна произлиза от латинските agilitas и означава "бързина" и "мобилност". Ускоряването е неологизъм, т.е. нова дума, която не се състои от старите речници. Въпреки това понастоящем пъргавият вече е включен в речника на португалския език.

На английски език глаголът рационализира може да бъде преведен, за да ускори или ускори . Пример: Трябва да ускорим / ускорим процеса, ако искаме да постигнем целите си. - Трябва да рационализираме процеса, ако искаме да постигнем целите си.

Ускорете или ускорете

Що се отнася до изписването на тази дума, има често срещано съмнение между agilisar и agilizar, а правилната форма е да се рационализира .