красота

Какво е красота:

Красотата е женствено съществително, което изразява качеството на това, което е красиво или приятно . Може да бъде и термин, който характеризира една красива жена или красиво нещо .

Красотата е функция или набор от функции, които са приятни за окото и които са способни да пленят наблюдателя. Когато човек е красив, той може да бъде наречен "красота". Излиза ли с тази красота? Той е щастлив човек!

Красотата на човек може да бъде изработена. За това има салони и козметични продукти, които имат за цел да подобрят външния вид на тези хора. Терминът "естествена красота" се използва за описване на човек, който е естествено красив, т.е. той не се нуждае от продукти или много усилия, за да изглежда красиво.

Концепцията за красотата варира в зависимост от културата и личното мнение. Това, което е красиво за един човек, може да не е красиво за друг.

Красотата е великолепно проявление на битието, което носи радостно знание. Красотата се представя с относителен характер: не всички същества се представят в великолепието на своето съвършенство, не всички хора са надарени със същата способност за естетическа емоция и има само красота, когато обектът предизвиква радостно наслаждение.

Затова изкуството, което има за цел производството на красота, се стреми по много начини да представи съществото в хармонията на неговите форми и пропорции, т.е. във всичките му блясъци, за да провокира знанието. радостно, задължително изискване за обекта, който го кара да бъде наистина красива.

Вътрешна красота

Красотата не е просто физическа собственост, тя може да бъде свързана с характера или личността на индивида. Изразът "вътрешна красота" е свързан с доброто или превъзходството. Днес в много общества вътрешната красота няма същата стойност като външната красота.