избухване

Какво е излюпване:

Излюпването е женствено съществително, което се състои от галицизъм, тоест, идва от френски термин ( eclósion ), което означава действие, което идва към светлината, да се появи, външен вид, пъпкуване, цъфтеж .

Латинската версия на думата „излюпване” е exclaudere, която се отнася до акта на излюпване или излизане от яйцето. Поради тази причина, в контекста на биологията, излюпването е свързано с излизането на определено животно от яйцето или заграждението, което го заобикаля.

В преносен смисъл думата излюпване може да означава възникване или развитие. Така, в този случай, избухването на една идея показва процеса, който е довел до идеята, и може също така да посочи действия за развитие на идеята.

По отношение на историята, избухването на Първата и Втората световна война или на Френската революция, например, разкрива историческия, икономически и социален контекст, породил тези събития.