пионер

Какво е Pioneer:

Pioneer е думата, използвана за описване на човек, който първи пробива непознат регион. Той може да бъде и термин, който обозначава предшественик, пътепоказател или откривател .

Тя може да бъде и тази, която подготвя бъдещите резултати или изследователя на задните части. Например в Съединените щати колонизаторите от Северна Америка са известни като пионери.

Пионер е инструмент, който се състои от въже с камък, завързан в единия край и хвърлен във водата от кърмата на риболовна лодка, за да се избегнат ударите, създадени от силни течения.

В старите времена, думата пионер беше приложена към войник, който тръгнал по земята, за да получи информация по пътя към останалата част от ескадрилата. Това мъжко съществително произлиза от френския термин pionnier .

В образния смисъл пионерът се смята за предприемач, защото предвижда други индивиди в създаването на иновативни идеи. Пионери и предприемачи помагат за изграждането на нови хоризонти.