илюзия

Какво е илюзия:

Илюзията е измама на сетивата или на ума, която кара човек да тълкува погрешно един факт или усещане.

Илюзията е обмяна на истинска визия за фалшива идея. Също така е мечта, сън, продукт на въображението.

Илюзията има способността да засенчва причината, така че човек не може да различи реалността от фактите. Да бъдем измамени е да бъдем измамени. Да живее илюзия означава да живееш грешка, да живееш с фалшиво възприемане на реалността.

Илюзията може да бъде причинена от външни елементи като оптичната илюзия, които са всички образи, възприемани от човешката визуална система, която може да визуализира много повече от действителността, която се излага. Илюзията на оптиката се възприема от образи, които объркват очите ни. Ако се вгледаме внимателно в определена точка, ще забележим някакъв образ, който не се визуализира в първия момент.

Много образи са създадени, за да объркат човешките очи, предавайки изкривено видение, измамвайки нашето визуално възприятие. Много геометрични картини или рисунки ни дават илюзията за движения, дълбочина, промени в цвета, формиране на образи и др. 3D филмите ни дават илюзията, че изображенията излизат от екрана.