Абстрактният фон

Какво е резюме:

Резюмето е всичко, което произтича от абстракция от отчуждение . Това е, което съществува само в идеята, в концепцията.

В философията абстракцията е всяко представяне, което не съответства на никакви сензорни данни или понятия. Трудно е да се разбере.

В преносен смисъл, абстракцията означава разсеяно, абсорбирано. В абстрактния разговорен смисъл това означава нещо неясно, неточно. Обичайно е да се използва изразът "това е чиста абстракция", за да се дефинира нещо, което има ограничено значение.

В граматиката абстрактните съществителни са тези, които обозначават, действия, качества или състояния, и които нямат собствено съществуване, съществуват само в концепцията на ума. Например: доброта, красота, справедливост, любов, гняв и т.н.

Абстрактно изкуство

Абстрактното изкуство е проявлението, което представя форми и съдържание, несвързани с фигуративно представяне и надхвърлящо външните прояви на реалността. Сюрреализмът беше артистично и литературно движение, което добре характеризираше абстрактното изкуство, където акцентът беше отрицанието на логиката и оценката на абстрактното мислене.